Arbetsrisk

25:e februari 2022
Byggindustrin

Byggen akutstoppas: Nya brister har upptäckts

Vid en inspektionsinsats upptäcktes så allvarliga brister att arbetet stoppades på plats.
Redaktionen Redaktionen