ap4

4:e mars 2016
Bostad

Rikshem sparkar VD

Jan-Erik Höjvall lämnar senast i samband med årsstämman den 11 mars.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm