Projekt
2 min lästid

Variation i Vaktstugan – kombinerar tegel, puts och plåt

Vaktstugan i Ursvik
21:a september 2023, 14:56
Variation i Vaktstugan – kombinerar tegel, puts och plåt
Nu börjar Vaktstugans tredje etapp färdigställas. Bildkälla: ÅWL Arkitekter AB.
Emilia Granberg Emilia Granberg

Branschaktuellt har pratat med Thomas Hörnfeldt, projektchef för byggherren Wåhlin Fastigheter, som berättar om ett kvarter präglat av variation.

Mellan hösten 2018 och sommaren 2019 stod Vaktstugans första etapp klar för inflytt och i juni 2021 var andra etappen helt inflyttad. I första etappen byggdes 118 lägenheter följt av 114 i etapp 2, och strax efter årsskiftet 2020/2021 kunde även en tredje etapp kickas igång. Sedan dess har etapp 3 resulterat i fem nya huskroppar med 243 lägenheter.

– I tredje etappen har vi byggt fyra punkthus och ett L-format lamellhus. Sammanlagt har husen åtta portar och något som gör kvarteret extra trevligt är den stora variation som kvarteret fått. Husen är allt från fem till sju våningar och när det kommer till fasadmaterial har vi blandat både tegel, puts och plåt. Punkthusen har en sockelvåning av terrazzoplattor som sedan går över i puts och högst upp får fasaden plåt. För lamellhuset förses vissa trapphus med tegel och vissa puts vilket ska göra att trapphusen upplevs som fyra olika hus, säger Thomas Hörnfeldt och tillägger:

– Under kvarteret har vi byggt en garagevåning med 92 parkeringsplatser och av dessa är 28 försedda med laddbox.

Bryter ny mark med miljöcertifiering

Idag har Vaktstugans tredje etapp kommit en bra bit på väg och redan 1 mars hölls inflyttningen i första trapphuset. Nu väntas inflyttningarna fortsätta trapphus för trapphus och under början av oktober väntas sista inflytten starta. Något som stuckit ut med projektet har för byggherren varit att projektet ska miljöcertifieras enligt Svanen.

– Vi har som mål att miljöcertifiera projektet enligt Svanen vilket bland annat innebär att vi jobbar mycket med energisnåla byggnader. Vi monterar solceller på taken har installerat spillvattenväxlare för att återvinna värme ur avloppsvattnet. Att bygga efter miljöbyggnad är något vi gjort länge men det här blir vårt första projekt där vi kommer gå hela vägen och faktiskt också certifiera projektet, säger Thomas Hörnfeldt.

Utöver miljötänket för själva byggnaderna har ett annat fokus i projektet varit innergården.

– De olika husen ramar in en ganska stor gård och här har vi satsat mycket på biologisk mångfald. Vi har försökt välja blommande växter som fjärilar och bin tycker om och med den stora mängden grönska hoppas vi kunna skapa en mycket trevlig innergård.