Projekt
3 min lästid

Stort paradigmskifte när Coop bygger jätteterminal

Coop, Eskilstuna
16:e oktober 2023, 14:04
Stort paradigmskifte när Coop bygger jätteterminal
Den nya terminalen är den största investeringen i Coops historia. Bildkälla: Coop.
Logo
Logo
Christopher Blanck Christopher Blanck

Den nya terminalen ska ersätta Coops befintliga terminaler för kolonial/non-food i Bro och färskvaror i Västerås. Själva terminalbyggnaden har en grundyta på 77 000 kvadratmeter och en totalyta på 109 000 kvm.

Hela tomten har en yta på 276 000 kvadratmeter där man förutom terminalen byggt två egna elektrifierade tågspår på två kilometer där företagets 600 meter långa tåg kan lasta och lossa varor.

– Det är en strategisk investering, och den största satsningen i Coops historia, för att möta framtidens behov. Just nu är vi i en installationsfas samt testning av automationen, säger Coops Kaj Obst, Business Architect för projektet och fortsätter:

– Vi har dessutom förberett tomten för att kunna ta emot tåg som är 750 meter i framtiden.

I dagsläget ligger automationsgraden i Coops terminaler på noll procent. Men i och med den nya terminalen stiger graden till 95 procent. Den nya terminalen kommer förse Coops samtliga, över 800 butiker, med varor när den är i full drift.

– Vi ska köra de första skarpa orderna med torra varor under senhösten då vi succesivt börjar flytta varorna från Bro till Eskilstuna. Sedan är planen att vi ska vara i full drift sommaren 2024 då de kylda varorna är överflyttade också, säger Kaj Obst och fortsätter:

– Det här är ett paradigmskifte för hela Coop, från leverantörer till medarbetarna på terminalen och i butikerna, det påverkar alla.

Utmaningar på vägen

Byggstarten skedde under sommaren 2020 och trots den pågående pandemin, material- och chaufförsbrist i Europa, inflation och kriget i Ukraina har arbetet med terminalen fortgått och följt både den tidplan och budget som sattes berättar Kaj Obst.

– Det är ett otroligt komplext bygge det här och anledningen till vi har lyckats är på grund av en bra koordinering mellan Coop, byggherren T.A.B samt automationsleverantören SSI Schäfer. Dessutom har vi på Coop haft ett litet team som tagit snabba beslut genom hela den här otroliga resan, säger han.

Unik byggnad – på flera sätt

Kaj Obst berättar att det finns många aspekter som gör det här projektet unikt. Förutom storleken och den höga automationsgraden har Coop satsat hårt på säkerhet, arbetsmiljö och hållbarhetstänket.

– För att nämna en sak som vi gjorde kring säkerhet så var det att bygga en cirka 400 meter lång CAT-walk 10,5 meter över marken, för att kunna transportera våra medarbetare på ett säkert sätt, säger han och fortsätter:

– Hållbarhetsarbetet för Coop är viktigt och här pratar vi om mer än solceller och effektiv energihantering – det vi lyfter fram är ett hållbart arbetsliv för våra anställda.

På taket har cirka 14 400 solcellspaneler på en yta på 38 000 kvadratmeter installerats och terminalen certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Dessutom har man byggt en aktivitetsyta på 1 500 kvadratmeter som bland annat innehåller gym, lounge och en aktivitetshall inne i byggnaden.

– Vi tänker på våra medarbetares bästa hela tiden, avslutar Kaj Obst.