Projekt
2 min lästid

Skola med anor från 1800-talet totalrenoveras

St Persskolan Folkskola, Vadstena
25:e september 2023, 11:32
Skola med anor från 1800-talet totalrenoveras
Går allt enligt plan kan eleverna komma tillbaka till höstterminen. Bildkälla: Projektkompaniet.
Christopher Blanck Christopher Blanck

Sankt Persskolan i Vadstena, består av tre byggnader, varav den äldsta byggdes redan på 1850-talet. De andra husen byggdes på 1950-, respektive 1960-talet. I början av 1900-talet, gjordes en större tillbyggnad på ursprungsbyggnaden, men i övrigt har bara mindre ändringar och underhåll utförts.

Byggnadernas skick, med bristande underhåll och många komponenter som uppnått sin förväntade tekniska livslängd, gjorde att man hade tuffa beslut att ta när det kom till planerandet för den renovering som pågår nu, berättar Mats Spång, byggledare på Projektkompaniet i Motala.

– Byggnaderna bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas därför av varsamhetskrav och förvanskningsförbud enligt Plan- och bygglagen. Det krävs mycket eftertanke för att få ihop kulturen med dagens krav gällande brand, ventilation, akustik och tillgänglighet säger han, och fortsätter:

– Vi ska bygga en hållbar skola för framtiden, så det är många överväganden som måste göras när kulturen krockar med dagens krav och material. Målsättningen har varit att återbruka så mycket som är möjligt och rimligt i projektet.

En tight byggplan

Entreprenaden drog i gång i augusti förra året och enligt planen ska man vara färdig för besiktning i juni. Verksamheten ska kunna flytta in under sommaren och eleverna kan komma tillbaka till höstterminen. Skolan kommer att gå från en F-2 till F-3 när den är färdig.

– Tiden är knapp då det är en kort byggtid som är uppsatt. Entreprenörerna ligger för dagen i fas med tidplanen, men det kan räcka med att en leverans blir försenad för att omkullkasta tidplanen, säger Mats Spång och fortsätter:

– Eftersom det är tre hus, med flera våningar, så pågår arbete på många platser samtidigt och det har ställt stora krav på totalentreprenörens platsledning när det gäller samordning.

Skolgården görs om

Förutom att man bygger om skolbyggnaderna så kommer även skolgården att göras om helt berättar Mats Spång. Bland annat kommer nya lekredskap att finnas samt en multiplan för idrott. Vidare berättar han att Vadstena kommun har en representant för verksamheten som är med i hela processen och är behjälplig med allt som rör skolans behov, logistik och alla val som behöver göras under projektet samt även en driftansvarig som finns med och bevakar de tekniska systemen.