Projekt
3 min lästid

Omfattande restaurangsatsning på Astrid Lindgrens Värld

Laxen konferens Vimmerby
28:e mars 2024, 10:24
Omfattande restaurangsatsning på Astrid Lindgrens Värld
Illustration över Villa Linnéa. Bild: Astrid Lindgrens Värld.
Emilia Granberg Emilia Granberg

Efter att ha byggt ut gästboendedelen på Astrid Lindgrens Värld blev det under 2022 dags för nästa steg – att utöka restaurang- och konferensdelen i parken. Den nya satsningen innebär bygget av två nya restauranger, Bysalen och Villa Linnéa, där Bysalen var först ut.

Efter att ha rivit två byggnader och en flytt av centrallagret kunde bygget av Bysalen starta. Målet var att bygga en restaurang i 50-talsstil med plats för 250 matgäster inomhus, och en stor bakgård med plats för 100 matgäster utomhus. Sommaren 2023 stod bygget klart och det var i juni som restaurangen kunde ta emot sina första gäster.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har fått till den multifunktionsbyggnad precis som vi eftersträvade i en tematisering som bygger på ett Folkets hus eller en bygdegård från 50 talet, säger Joacim Johansson.

I den nya restaurangen har aktörerna satsat stort på köket och framöver kommer maten till både Bysalen och Villa Linnéa att tillagas här. Likaså har Bysalen byggts för att kunna fungera som konferenslokal. Utöver själva restaurangdelen har det byggts en ny entré som kommer vara gemensam för båda restaurangerna.

Vilka utmaningar har ni haft i bygget av Bysalen?

– Framför allt alla kompromisser som behöver göras när en lokal ska ha flera funktioner. Det är ett ständigt avvägande på den optimala lösningen, till lösningen som fungerar bra i fler olika upplevelser och i flera olika sammanhang och mot olika målgrupper, svarar Joacim Johansson.

Villa Linnéa

Efter att Bysalen stod klar startades rivningen av den intilliggande restaurangen Majkens för att i sin tur möjliggöra bygget av nästa restaurang – Villa Linnéa.

– Bygget av Villa Linnéa går mycket bra. Rivningen av Majkens gjordes tidig höst 2023 och sedan dess har byggnationen pågått. Det här blir en unik byggnad vilket gör bygget förhållandevis resurskrävande i allt från materialval till konstruktionslösningar, men idag har vi kommit långt i processen. Nu pågår invändiga arbeten för fullt. Vi har vissa detaljer på fasaden kvar och så fort vintern är över kommer landskap-, trädgårds- och bakgårdsarbetet att påbörjas.

I Villa Linnéa kommer restaurangen att ha plats för 200 matgäster och på ovanvåningen görs ett konferensplan för cirka 150 personer.

– Villa Linnéa bygger på känslan av en villa med många olika rum precis som det är i ett ”finare hem”. Allt från bibliotek, barnkammare, sovrum och salar. Där kommer gästerna kunna sitta i de olika rummen och äta. Tematiseringen kommer att bli väldigt tydlig där det också kommer byggas in lekfullheter som kommer roa så väl det lilla barnet som det lite större barnet, berättar Joacim Johansson och tillägger:

– Vidare kommer konferensrummen på övervåningen att kopplas till geografiska platser som var betydelsefulla för Astrid. Lokalerna kommer få namn efter platserna, samtidigt som rummen kommer att tematiseras till viss del. Detta med rekvisita som berättar om platsen som konferensrummet tematiserar.

Målet är att Villa Linnéa ska stå klart till midsommar 2024.

– Precis som i Bysalen är vi otroligt noga med detaljerna i byggnationen och rekvisitan, avslutar Joacim Johansson.