Affär & Karriär
1 min lästid

Europakorridoren AB får ny VD

4:e mars 2016, 09:42
Europakorridoren AB får ny VD
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Den 8 april tillträder Katarina Svärdh posten som ny VD i Europakorridoren AB. Hon efterträder Gunnar Sibbmark, som lämnade uppdraget vid årsskiftet.

Katarina är utbildad vid KTH, Lantmäterisektionen med inriktning på regional planering och fastighetsekonomi. Hon har en mycket bred yrkeserfarenhet inte minst när det gäller infrastrukturfrågor och kommunikationsfrågor i allmänhet och järnvägsfrågor i synnerhet. Hon har bl.a. under 10 års tid arbetat med utveckling av Ostlänken – en del av Europabanan/Götalandsbanan. Katarina har sin ”hemmahamn” i Linköping.

”Nu, när ett genomförande av Europabanan/Götalandsbanan – det nya höghastighetssystemet  –  närmar sig, märker vi  hur utbyggnaden börjar ifrågasättas” säger Europakorridorens ordförande Paul Lindvall. ”Det blir därmed allt viktigare att vi med sakliga argument fortsätter att redogöra för de effekter och nyttor, som höghastighetssystemet medför. Europakorridoren skall också vara en arena för erfarenhetsutbyte och diskussioner mellan medlemmarna.

Själv ser Katarina Svärdh fram emot att tillsammans med Europakorridorens medlemmar verka för att uppnå den bästa nyttan av de stora investeringar i en ny generation järnväg, som nu ska göras av såväl staten som lokala och regionala aktörer. ”Vi talar om ett gigantiskt samhällsbyggnadsprojekt” menar Katarina.

#affär & karriär #europakorridoren #järnväg #karriär
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0