Nyheter
24:e mars 20223 min lästid

Rapport: Så gick det för olika branscher under pandemin

24:e mars 20223 min lästid
Rapport: Så gick det för olika branscher under pandemin
Foto: Henrik Montgomery/TT
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Enento Group och Experian rapporterar sin analyserade data kopplad till konkurser och nybildade aktiebolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland från perioden 2019–2021. Siffrorna visar att konkurserna var färre och de nystartade företagen fler under 2021 jämfört med 2019, innan pandemin. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Även om de senaste två åren inneburit stora utmaningar för många företag är det tydligt att det nordiska affärsklimatet som helhet klarat sig väl genom pandemin, säger Jeanette Jäger, vd på Enento.

Fastighets- och teknikbranschen ligger i toppen på ökningen av nya företag i Norden under 2021, medan de flesta konkurserna återfanns inom byggbranschen.

Svensk data
 • Konkurserna i Sverige har minskat med 15 procent jämfört med innan pandemin.
 • Sverige hade en ökning med 9 procent av nystartade företag under helåret 2021, vilket är den näst största ökningen i Norden, efter Norge.
 • De flesta konkurserna under 2021 återfanns inom detaljhandeln respektive byggbranschen.
 • De flesta nya företag startades inom branscherna detaljhandel, juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Transport och logistik bland företag som ökat mest under pandemin i Norge

Norska siffror
 • Norge står för den högsta ökningen i hela Norden med nästan 10 procent i antalet företag sedan före pandemin.
 • De branscher som gick starkast, med flest nystartade företag 2020–2021 var transport, logistik och servicebranschen.
 • Före 2019 hade Norge ett minskat antal företag på -3,5 procent, som övergick till en ökning med 6,15 procent 2021.
 • Under 2021 var branscherna med flest konkurser byggbranschen, följt av detaljhandel och transport och logistik.
 • De branscher som växte mest under 2021 var fastighetsbranschen samt teknik- och vetenskapsindustrin.

Teknik- och fastighetsbranschen gick starkt i Finland

Siffror från Finland
 • Finland har sett en generell ökning med nästan 5 procent i antalet nystartade företag sedan före pandemin.
 • Branschen med flest nya företag 2021 var inom kategorin teknik och vetenskap
 • Under 2020–2021 har de nystartade företag som ökat mest i antal varit verksamma inom fastighetsbranschen, utbildning samt information och kommunikation.
 • De branscher som drabbats av flest konkurser under 2021 var byggbranschen, följt av detaljhandeln.

Bygg bland flest konkurser även i Danmark under 2021

Danska siffror
 • Danmark hade en generell ökning med 4 procent i antalet startade företag under 2021.
 • De sektorer som har haft flest konkurser under samma år är finans och försäkring, följt av detaljhandel och bygg.
 • Finans- och försäkringssektorn har flest nystartade företag under 2021, med en ökning på nästan 15 procent.
 • Finans- och försäkringssektorn har flest nystartade företag under 2021, med en ökning på nästan 15 procent.

Källa: Enento

#branscher #byggbranschen #enento #experian #fastighetsbranschen #konkurser #nystartade företag #pandemi #teknikbranschen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0