Järnväg
2 min lästid

Stor och enig uppslutning kring Dalabanan

11:e april 2016, 08:19
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Under torsdagen den 7e april träffades ledande politiker och tjänstemän från de fjorton kommunerna utmed eller i Dalabanans direkta närhet tillsammans med landshövdingarna i Dalarnas, Västmanlands och Uppsala län, under ledning av tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd i Sala för att diskutera utvecklingsbehovet av Dalabanan.

Tillsammans intensifieras nu arbetet för att få till en kraftfull och reell utveckling av Dalabanan.

Deltagarna vid mötet var alla mycket oroade över det faktum att det i nuvarande ”Nationell plan för transportsystemet” inte ingår några strukturomvandlande utvecklingsåtgärder. Nödvändiga upprustningsåtgärder som krävs för att upprätthålla banans nuvarande prestanda och kapacitet ligger lång bort och hotas skjutas än längre på framtiden. Samtidigt som det idag finns en uttalad risk för varaktiga och trafikpåverkande hastighetsnedsättningar på den mer än nio mil långa sträckan mellan Uppsala och Hedemora.

-En utebliven utveckling där restiderna istället förlängs och utrymmet för att köra tåg begränsas ytterligare, är ett hot mot funktionella och väl integrerade regioner i och runt Stockholm-/Mälardalsregionen och därmed också ett långsiktigt hot mot tillväxten i Sverige, fortsätter Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Sala

Utvecklingen av Dalabanan är lite av en ödesfråga för utvecklings- och tillväxtkraften i orter och regioner utmed banan. Människor och näringsliv behöver känna en trygghet i att förutsättningarna för effektiva tjänsteresor och möjligheterna att enkelt och smidigt pendla till och från arbete och studier inom och mellan regionerna utmed stråket.

Mot bakgrund av den mycket oroande situationen på Dalabanan kommer presidiet för Dalabanans Intressenter att träffa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i början på maj. Vid mötet kommer både den generella avsaknaden av reella och kraftfulla utvecklingsåtgärder i Dalabanan och den risk för varaktiga hastighets-nedsättningar som Trafikverket kommunicerat för en sträcka om mer än nio mil, mellan Uppsala och Hedemora att diskuteras.

#dalabanan #järnväg #kollektivtrafik #kommunikation #transportled
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0