Järnväg
2 min lästid

Malmbanan på väg att få dubbelspår

4:e mars 2015, 09:12
Malmbanan på väg att få dubbelspår
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Trafikverket ska ta fram en järnvägsplan för dubbelspår på en första etapp av Malmbanan norr om Kiruna, delen Peuravaara – Bergfors (ca fem mil). Tidigare studier har visat att dubbelspår bäst kan öka kapaciteten så att den motsvarar framtida transportbehov. I järnvägsplanen utreds bland annat omfattning och placering av dubbelspåret.

Trafikverket skriver i ett pressmeddelande att de har genomfört en fördjupad åtgärdsvalsstudie för dubbelspår för den svenska delen av Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen. En avstämning är gjord med studier av den norska delen, Ofotbanen, som sträcker sig mellan Riksgränsen och Narvik.

– Vår åtgärdsvalsstudie av Malmbanan visade att även om enklare åtgärder genomförs kommer behovet av kapacitet inte att kunna tillgodoses över tid utifrån antagna trafikprognoser, säger Arnold Vonkavaara, regional direktör,  Trafikverket Region Nord. Omfattande investeringar är nödvändiga och dubbelspårsutbyggnad mellan Kiruna och Narvik är den åtgärd som uppfyller våra mål på bästa sätt.

I järnvägsplanen kommer Trafikverket att ta fram:
– omfattning och placering av dubbelspåret
– anläggningskostnad för projektet
– samhällsekonomiska effekter av utbyggnaden

Byggstarten bedöms tidigast kunna ske 2019 under förutsättning att finansiering och nödvändiga planer är klara. Finansiering finns för framtagande av järnvägsplan, men i nuläget saknas pengar för byggstart. På sikt kommer järnvägsplaner att tas fram även för resterande del av Malmbanan, sträckan Kiruna – Riksgränsen.

#lkab #malmbanan #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0