farledsavgifter

13:e april 2022
Infrastruktur

Sjöfartsverket sänker farledsavgifterna

Myndigheten meddelar förslag på hur tillskottet om 300 miljoner kronor för 2023 och 2024 ska användas.
Redaktionen Redaktionen