Industri Gruva
3 min lästid

”Om samhället inte vill ha kvar gruvan får vi avveckla”

11:e augusti 2021, 08:33
”Om samhället inte vill ha kvar gruvan får vi avveckla”
Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Tre myndigheter, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten, vill avslå Kaunis Irons nya tillståndsansökan om utökad gruvbrytning i Tapuli, Palotieva och Sahavaara. Utredningar för över 50 miljoner kronor på över 8 000 sidor anses ”bristfälliga”, skriver gruvbolaget i ett pressmeddelande.

– Visar prövningen av vårt nya tillstånd att samhället inte vill ha kvar gruvan får vi acceptera det och avveckla verksamheten. Det vore en förlust för regionen, svensk industri och framför allt Sveriges bidrag i den globala omställningen, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron.

Med anledning av tre myndigheters kritik mot Kaunis Irons ansökan om ett nytt tillstånd för fortsatt och utökad gruvverksamhet vill Kaunis Iron lämna följande kommentarer.

Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron:
– Vi har tagit hjälp av ledande expertis inom alla utredningsområden om gruvans konsekvenser. Jag förvånas av att detta arbete och vår ansökan skulle framstå som bristfällig. Vi är stolta över vår miljöprestation och den ansökan vi lämnat in.

– När det gäller kritiken att vår nya miljötillståndsansökan skulle vara bristfällig kan vi konstatera att vi inte delar den bilden men samtidigt vara tydlig med att vi är beredda att svara på allt som så önskas. Vi har jobbat aktivt i över tre år med de bästa experterna nationellt och internationellt för att leverera bästa möjliga faktaunderlag i vår ansökan. Vi har aldrig ifrågasatt vad det kostar, vi har bett om det bästa som går att få fram.

– Tillståndsansökan är i dag på över 8 000 sidor, den har kostat över 34 miljoner kronor i externa utredningar. Räknar vi in de underlag som redan tagits fram av Northland Resources är vår bedömning att cirka 50 miljoner spenderats på faktaunderlag och konsekvensanalyser. Och då är inte vår egen tid inräknad. Vi anser att vi gjort allt vi kunnat för att bemöta de frågor som finns och att underlagen ger de svar som tryggar en fortsatt miljösäker verksamhet.

– Vi kan också konstatera att Kaunis Iron klarar alla krav som ställs enligt nuvarande tillstånd, vi överskrider inga gränsvärden och de analyser som löpande görs redovisar inga föroreningar. Vår målsättning ligger fast, vi vill bygga en hållbar gruvverksamhet för kommande generationer. Vi vill ta ansvar och göra rätt för oss. Vi vill fortsätta värna miljön och parallellt bidra med arbetstillfällen och tillväxt. Vi är – som sagt – beredda att göra allt som krävs. Men om det inte räcker, om samhället inte vill att gruvverksamheten ska fortsätta, då är det självklart över.

De tre myndigheterna som framfört kritik och vill avvisa alternativt avslå Kaunis Irons tillståndsansökan är Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron fortsätter:
– Att myndigheter med fokus att värna miljön är kritiska är deras uppdrag. På lång sikt driver det utvecklingen inom hållbarhet och miljö framåt. Mera bekymmersamt är det att länsstyrelsen som också har ett socialt och ekonomisk regionalt ansvar inte gör en mera samlad bedömning av vår verksamhet. Enbart miljöaspekter är i fokus. Tyvärr har det blivit en vardag för oss och våra branschkollegor. Jag tror inte att länsstyrelsen i Norrbotten varit positiv till en enda storskalig industriell satsning i regionen de senaste 30 åren.

– Vi vill absolut ligga i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter en fossilfri gruva redan 2025. För Tornedalen är vår verksamhet en viktig pusselbit i samhället. Vi har skapat mer än 500 jobb direkt i verksamheten och bidrar med flera hundra miljoner kronor i skatteintäkter.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0