Sponsrad
6 min lästid

Helikopter levererar glasen när Ryds Glas renoverar sjukhusets lanterniner

18:e juni 2024, 07:55
Helikopter levererar glasen när Ryds Glas renoverar sjukhusets lanterniner
Sponsrad
Like 0

Då glaslanterninerna på Huddinge sjukhus var i stort behov av renovering pågår just nu ett omfattande arbete där lanterninerna byts ut. Projektet är LOU-upphandlat av Locum där Ryds Glas vann upphandlingen.

– I huvudkontraktet ingick renovering av 17 lanterniner där vi skulle byta glas och göra ytskiktsrenovering på lanterninernas väggar. Men när bygget startade såg man att även väggstommarna behövde bytas vilket gjorde att projektets omfattning ökade. Projektet gick från att innefatta glas och ytskikt till att också innefatta rivning och murning av nya väggar, men det är något vi kunnat lösa med vår interna kunskap i bolaget, berättar Magnus Anderson, projektledare på Ryds Glas, och tillägger:

– Det är en av våra styrkor. Våra glasmästare är duktiga på att göra alla olika typer av glasentreprenader, men vi har också kompetens att hantera det andra som tillfaller runt omkring. I det här fallet bygg och samordning. Vi kan mer än bara glas.

Glassystem med fler funktioner

Som Magnus Anderson berättar startade kontraktet med 17 lanterniner, men under byggets gång har beställaren Locum ropat av ytterligare optioner. Nu ligger uppdraget på 36 lanterniner och totalt levereras över 2 500 kvadratmeter glas.

– I Lanterninerna använder vi modulglas från VELUX och för att få det bästa resultatet projekterade vi fram en lösning tillsammans. Ursprungstanken var fasta glas med rökevakueringsluckor i lanterninernas gavlar, men här föreslog vi ett annat system för att öka lanterninernas funktion och effektivitet. Genom att i stället använda takmodulerna till att vädra kan takluckorna fortfarande användas för att hantera eventuell brandrök, men också för komfort och ventilation, säger han och förklarar:

– Blir det för varmt inne i ljusgården öppnar sig taken helt enkelt per automatik och vädrar. Vi har också sett till att öka ljusinflödet och använda bättre glas – isolerglas med solskydd med bättre energivärden, vilket tillsammans resulterat i ett rejält lyft för sjukhusets invändiga miljö.

Lyft via helikopter

Då det stod föreskrivet att inga kranar eller bygghissar fick ställas upp på området har leveranserna i projektet fått ske via helikopter. Här har Ryds Glas haft ansvar för alla lyft upp och ner från taket.

– Här har vi haft väldigt bra hjälp från Helikoptertjänst i Stockholm och allt har fungerat över förväntan. Helikopter är ett väldigt rationellt sätt att lyfta material och vi har fått hjälp av en av Sveriges mest rutinerade piloter på precisionslyft, säger Magnus Anderson.

Eftersom projektet utökades till att även innebära murning av väggar blev leveranserna större än vad som först var tänkt. Det, kombinerat med takytan, gjorde logistiken till en utmaning.

– På taken är det ont om plats. Det står solceller och vi har inte fått belasta taken med mer än 100 kilo per kvadratmeter. Det har gjort att vi fått sprida lasten över takstolar och etablera specifika lastzoner. Det har varit en enorm materialhantering med många lyft upp och ner, där vi vid vissa tillfällen hanterat över 100 lyft per tillfälle, berättar Magnus Anderson.

Säkra lyft, säkert arbete

I projektet har säkra lyft och en trygg arbetsmiljö haft högsta prioritet. Likaså har stort fokus lagts på samordning. Här har det varit viktigt att ständigt hålla sjukhuset uppdaterade om projektets olika arbeten – en samordning som hittills fungerat väldigt bra.

– Nu har projektet pågått i cirka tre år och hittills har vi hållit oss borta från både olyckor och incidenter. Locum har haft höga krav på både arbetsmiljö och samordning och tillsammans har vi sett till att aldrig ta några risker. I det här projektet har vi haft ett stort fokus på säkerhet, och vi har bland annat jobbat med utökade brandskyddsronder och dubbla brandvakter vid heta arbeten.

Idag pågår sista etappen och till hösten väntas projektet färdigställas.

– Det här har varit ett roligt, spännande projekt med ett fantastiskt samarbete. Tillsammans har vi tagit fram bästa möjliga lösning för sjukhuset som nu har fått ett rejält lyft – både utvändigt och invändigt, avslutar Magnus Anderson.

Lanterninerna innan ombyggnaden.
Lanterninerna efter ombyggnaden.
#ryds glas
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0