Fastighet
1 min lästid

LINK vinner eftertraktat sjukhusprojekt

14:e september 2015, 13:11
LINK vinner eftertraktat sjukhusprojekt
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

LINK arkitektur vinner Helse Nord-Trøndelag HFs projekttävling om nybyggnad för psykiatrin på Levanger sjukhus i Norge. Den nya byggnaden kommer att innehålla tre avdelningar, en akutavdelning, en allmänpsykiatrisk avdelning samt en psykiatrisk avdelning för äldre. Sammanlagt blir det 34 rum varav fyra rum i separat avdelning med egen entré.

De nuvarande lokalerna består av 7 000 kvm och de nya kommer att omfatta ca 3 000 kvm. Nybyggnationen planeras att bli i två våningsplan och kommer att kopplas samman med den befintliga byggnaden. Även utomhusmiljön ingår i projekteringen, dels runt den nya byggnaden men även på den gård som skapas när den nya byggnaden kopplas samman med den existerande. Den totala investeringsbudgeten är NOK 192 miljoner.

Uppdraget är tvärvetenskapligt där LINK arkitektur också ansvarar för BIM-koordinering och byggnadsfysik med viss rådgivning inom energi och miljö.

– Vi tycker att detta är ett spännande projekt inom ett område som LINK har satsat mycket på och där vi besitter specialkompetens, bland annat på vårt kontor i Stockholm, säger Gunnar Næss, avdelningschef på LINK i Trondheim, som också kommer att leda projektteamet.

Ansvaret för de övriga teknikområdena tas av COWI, som har mycket goda kunskaper om byggnaderna på Levangers sjukhus genom tidigare projekteringsuppdrag.

Förstudien är planerad att färdigställas under oktober.

#arkitekttävling #link arkitektur
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0