Fastighet
2 min lästid

SBB vill bilda renodlat bostadsbolag

27:e oktober 2022, 07:00
SBB vill bilda renodlat bostadsbolag
Ilija Batljan. Bild: SBB
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Genom transaktionen renodlas SBB:s verksamhet med ett än tydligare fokus på samhällsfastigheter. Styrelsen bedömer att en fokusering och specialisering kommer att möjliggöra ökat aktieägarvärde, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

–  En renodling av SBB ska ses i ljuset av delvis nya marknadsförutsättningar där SBB:s bedömning är att en ökad fokusering och specialisering kommer vara framgångsfaktorer. Vi har under den senaste tiden fortsatt att avyttra fastigheter i syfte att stärka vår balansräkning och fokusera på fastigheter inom social infrastruktur. Genom en renodling skapas förutsättningar för än mer attraktiva finansieringslösningar för båda bolagen, däribland ökad möjlighet för bankfinansiering för SBB, vilket möjliggör att vi bättre kan tillvarata potentialen i de olika fastighetsportföljerna och därmed skapa största möjliga värde för aktieägarna, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

Styrelsen bedömer att en uppdelning av SBB i två specialiserade bolag bäst tar tillvara potentialen i de olika delarna av verksamheterna, bidrar till effektivitet och driv i organisationerna samt skapar en ökad finansiell flexibilitet.

Bostadsportföljen utgörs till en majoritet av fastigheter som SBB erhöll genom förvärvet av Amasten Fastighets AB. Bostadsportföljen kommer att utgöra motsvarande cirka 10 procent av SBB:s balansräkning före utdelningen och Bostadsportföljen kommer att inneha fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 18 miljarder kronor, inkluderat projekt under pågående produktion.

Blir ett av de största

SBB kommer fortsatt att inneha ett begränsat antal bostadsfastigheter även efter transaktionens genomförande. Bostadsportföljen kommer genom denna transaktion att bli ett av de största renodlade bostadsbolagen i Sverige.

Om förutsättningarna för en uppdelning av SBB i två bolag uppfylls avses aktierna i Bostadsportföljen att delas ut till SBB:s A- och B-aktieägare genom beslut på en extra bolagsstämma. Aktierna i Bostadsportföljen avses att noteras på Nasdaq First North Growth Market. Bostadsportföljen kommer enbart att vara finansierat genom bankfinansiering.

Styrelsen för SBB avser att genomföra utdelningen under fjärde kvartalet 2022 och kalla till en extra bolagsstämma när den exakta tidplanen för utdelningen har fastställts.

#ilija batljan #sbb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0