Fastighet
27:e maj 20224 min lästid

Balkongföreningen: ”De nya kraven är onödigt höga”

27:e maj 20224 min lästid
Balkongföreningen: ”De nya kraven är onödigt höga”
Fysiska brandtester på RISE i Borås visade att temperaturen aldrig når upp till temperaturerna i standardbrandkurvan. Bild: Balkongföreningen
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

I de svenska regelverken gällande brandteknisk klass har bärverk till balkonger sedan länge varit lägre än för bärverk generellt i samma byggnad. Men sedan de nya konstruktionsreglerna EKS 11 släpptes har inglasade balkonger räknats in på samma standardbrandkurva som resterande bärverk.

– Enligt omskrivelsen i EKS 11 måste man nu beräkna inglasade balkonger enligt standardbrandkurvan i stället för den utvändiga brandkurvan, vilket ställt till det eftersom standardkurvan är mycket tuffare rent temperaturmässigt. Nu måste man dimensionera upp balkongerna ganska ordentligt för att klara det ökade kravet men det är någonting som visat sig vara onödigt, berättar Fredrik Hall Johansson som administrerar på Balkongföreningen.

För att undersöka om standardbrandkurvans krav var orimligt höga tog Balkongföreningen flera initiativ till utredningar, bland annat kontaktades högskolor för att göra studier på ämnet. Studierna bestod av två exjobb av brandingenjörer vilka båda visade på att standardbrandkurvan är onödigt tuff, eftersom en brand på balkongen aldrig kommer upp i de temperaturer som standardbrandkurvan räknar på. Likaså gjordes en rapport på RISE och även denna kom fram till samma resultat.

– För att verifiera de tre rapporterna fortsatte vi arbetet med att göra fysiska brandtester på RISE i Borås och även här visade resultatet på att temperaturerna aldrig blir så höga som temperaturerna i standardbrandkurvan. Därför kan vi konstatera att de nya kraven är onödigt höga.

Vid försöken uppmättes såväl brandgastemperaturer som temperaturer på ett flertal ställen på olika representativa stålkonstruktioner.

Analytisk branddimensionering

– Trots att vi kan bevisa att standardbrandkurvan är onödigt hög ligger omskrivelsen kvar i byggreglerna, men för att visa att balkongerna klarar kraven även fast man räknar på den utvändiga brandkurvan har vi tagit fram en analytisk branddimensionering. Denna kan våra medlemmar ta del av och på så sätt visa att balkongen klarar en brand i ett visst antal minuter, helt enligt byggreglerna, avslutar Fredrik Hall Johansson.

Möblemanget på balkongen innan brandtestet. Bild: Balkongföreningen
Möblemanget på balkongen innan brandtestet. Bild: Balkongföreningen
Här tänds möblemanget på. Bild: Balkongföreningen
Här tänds möblemanget på. Bild: Balkongföreningen
Branden efter cirka 14 minuter. Bild: Balkongföreningen
Branden efter cirka 14 minuter. Bild: Balkongföreningen
Branden efter cirka 23 minuter. Bild: Balkongföreningen
Branden efter cirka 23 minuter. Bild: Balkongföreningen
#balkongföreningen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0