Fastighet
2 min lästid

SBB säljer för 10 miljarder

8:e november 2021, 07:14
SBB säljer för 10 miljarder
SBB:s vd Ilija Batljan. Pressbild: SBB
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

SBB säljer fastigheter för 10 miljarder kronor inom statlig infrastruktur, till ett bolag som till 50 procent ägs av Kåpan tjänstepensionsförening. Arbetsnamnet för det nya bolaget är Svensk Infrastruktur AB. Samtidigt förvärvar SBB 23 procent av aktierna i samhällsfastighetsbolaget Stenvalvet AB från Kåpan, enligt ett pressmeddelande.

Fastigheterna som SBB säljer till Svensk Infrastruktur har en årlig hyresintäkt på cirka 584 miljoner kronor och ett driftnetto på 435 miljoner. Uthyrbar yta är cirka 500 000 kvm. Av Svensk Infrastrukturs totala fastighetsvärde utgörs cirka 64 procent av fastigheter för rättsvårdande myndigheter (Polismyndigheten, Sveriges Domstolar, Kriminalvården och SOS Alarm) och resterande fastigheter nyttjas huvudsakligen av andra myndigheter som Fortifikationsverket och Kustbevakningen.

– SBB är redan Europas ledande ägare av social infrastruktur. Infrastruktur i form av fastigheter för rätts- och fredvårdande myndigheter är centrala för samhällets funktion. Att vi nu i samarbete med Kåpan som ansvarar för tjänstepensionerna för statligt anställda etablerar Svensk Infrastruktur som långsiktig ägare av Sveriges statliga infrastruktur ser vi som mycket spännande. Avsikten är att bolaget ska växa med 10 – 15 miljarder kronor de närmaste åren genom förvärv men framför allt genom projekt. Med vår och Kåpans stora fokus på långsiktighet blir vi en naturlig partner för statliga aktörer i byggandet av en stabil infrastruktur i Sverige, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

– Förvärvet av aktier i Stenvalvet ser vi som en strategisk position i ett välskött bolag inom social infrastruktur, fortsätter Ilija Batljan.

– Kåpans målsättning är att skapa en god, långsiktigt hållbar och stabil avkastning på pensionsspararnas kapital till lägsta möjliga kostnad. Samarbetet med SBB i de båda bolagen uppfyller de kriterierna och vi ser därför fram emot att Svensk Infrastruktur kan bidra till en långsiktigt effektiv utveckling och förvaltning av de anläggningar och fastigheter som behövs inom statlig verksamhet,” kommenterar Gunnar Balsvik, VD för Kåpan.    

Svensk Infrastruktur kommer att ledas av VD Fredrik Hedén, som idag ansvarar för Statlig Infrastruktur hos SBB.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0