Fastighet
2 min lästid

Handelsfastighet först ut med guldcertifiering

18:e oktober 2021, 11:10
Handelsfastighet först ut med guldcertifiering
Fjällskivlingen 4, Änghagens Handelsplats, Lidköping. Foto: Arwidsro
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Efter en certifieringsprocess genomförd i egen regi, har fastighetsbolaget Arwidsro certifierat den första byggnaden i Sverige i Miljöbyggnad iDrifts högsta nivå: Guld. Fastigheten Fjällskivlingen 4 vid Änghagens Handelsplats i Lidköping fick sitt certifieringsbevis efter Sweden Green Building Councils (SGBC) granskning i början av oktober. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Miljöbyggnad iDrift är ett nytt certifieringssystem från SGBC för alla fastigheter som redan är byggda och i drift. Ett verktyg för att se över och förbättra Sveriges befintliga fastighetsbestånd och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål.

– 90 procent av Sveriges befintliga byggnader kommer att stå kvar år 2050. För att vi ska klara klimatmålen måste de renoveras och hållbarhetsanpassas. Att vi nu har certifierat den första fastigheten i den högsta klassen, Miljöbyggnad iDrift Guld, visar att vi är på rätt väg. Arwidsros fastighet i Lidköping är ett positivt exempel på en effektiv certifieringsprocess och ett tajt samarbete mellan samtliga inblandande aktörer, säger Jimmy Möller, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, SGBC.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift som lanserades i juni 2020 ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder. Miljöbyggnad iDrift kan användas av alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation eller ägandetyp.

– Vi är mycket stolta över att vara först med guldcertifieringen och det är extra positivt att det gäller en av våra handelsfastigheter. Det är många gånger utmanande att driva hållbarhetsarbete i befintliga byggnader, och i synnerhet i handelsfastigheter, säger Peter Zonabend, vd, Arwidsro.

– Certifieringen har varit en lärorik process där vi kartlagt hela fastigheten. Resultatet kommer av ett gott samarbete med våra hyresgäster och vår driftoperatör och är en viktig milstolpe i arbetet med att ställa om våra handelsfastigheter. Vi påbörjar nu ett förändringsarbete för att bland annat skapa bättre grönytor för ekosystemtjänster och biologisk mångfald, hållbara mobilitetslösningar samt sociala ytor, berättar Peter vidare.

Arwidsro arbetar parallellt med flertalet certifieringsprocesser enligt Miljöbyggnad iDrift med målet att certifiera hela sitt bestånd, varav hälften redan under 2021.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0