Fastighet
1 min lästid

Amasten tvingas betala en miljon kronor i vite

8:e juli 2021, 10:35
Amasten tvingas betala en miljon kronor i vite
Mikael Rånes ,vd för Amasten. Foto: Amasten
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har funnit att Amasten brutit mot mot takeover-reglerna och regelverket vid Nasdaq First North Growth Market och att bolaget därför ska betala en miljon kronor i vite.

“Händelserna rör det sätt på vilket bolaget offentliggjorde ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i SSM Holding AB (publ) i oktober 2020”, skriver Nasdaq i ett pressmeddelande.

“Erbjudandet offentliggjordes via pressmeddelande som innehöll en hyperlänk till bolagets hemsida där budpressmeddelandet i sin helhet var publicerat, vilket disciplinnämnden funnit var bristfälligt”, heter det.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0