Vindkraft
2 min lästid

Ny statistik: 880 procent fler vindkraftverk

2:a januari 2024, 15:15
Ny statistik: 880 procent fler vindkraftverk
Genrebild. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

År 2002 fanns det cirka 530 vindkraftverk i Sverige. År 2020 hade dessa ökat till över 4 300, och 2022 hade antalet vindkraftverk passerat över 5 200.

– Det motsvarar en ökning av antalet vindkraftverk med över 880 procent de senaste 20 åren, säger SCB:s Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem och en av författarna till rapporten Markanvändningen i Sverige 2020.

År 2020 fanns det vindkraftsetableringar i 194 av landets 290 kommuner.

– Under 2022 hade antalet kommuner med vindkraft ökat till 200.
Rapporten visar att det fanns fler än 100 vindkraftsetableringar i 15 av Sveriges 21 län år 2020.

– År 2020 fanns det drygt 4 300 vindkraftverk i Sverige. Allra flest i Västra Götalands och Skåne län där det fanns 615 respektive 443 vindkraftverk, säger Stefan Svanström.

Därefter följer flera av Norrlandslänen. Västernorrland gick från 40 vindkraftverk 2015 till 409 verk 2020.

För att beräkna hur omkringliggande områden påverkas av vindkraften beräknas så kallade influensområden. Där används 800 meter som generellt avstånd till bebyggelse, enligt en definition som Energimyndigheten tagit fram.

Landarealen inom 800 meter från landets vindkraftverk motsvarar knappt 1 procent av Sveriges totala landareal.

– Länen med störst andel influensområde, alltså andel landareal inom 800 meter från vindkraftverk, är Halland och Skåne. I Hallands län rör det sig om 4,4 procent av landarealen och i Skåne om 3,8 procent, säger Stefan Svanström.

– I hela Sverige var knappt 31 000 personer folkbokförda inom 800 meter från ett vindkraftverk år 2020.

#scb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0