Solenergi
5 min lästid

"Det är verkligen historiskt att luckra upp det monopolet"

18:e januari 2022, 08:36
Anna Werner. Foto: Daniel Roos
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Solenergietableringar har ökat markant runt om i Europa senaste åren och även om trenden till viss del speglar även svensk utveckling, utgör solkraft fortfarande endast en procent av landets energiproduktion. Anna Werner ser ingen anledning för Sverige att fortsätta skvalpa kvar på den efterkälken.

Svensk Solenergi har funnits i 30 år och består idag av 270 medlemsföretag, varav en stor del utgörs av grossister, forskare, konsulter eller fastighetsbolag med en eller annan koppling till branschen.

– Vi är en branschförening som tillsammans representerar den svenska solenergibranschen och som jobbar hårt för att undanröja hindren för solenergi, säger Anna Werner som tillträdde vd-rollen för två år sedan.

Ett exempel på förändringar föreningen varit med att driva igenom är den slopade skatten på egenanvänd el för anläggningar under 500 kW, som gäller sedan 1 juli 2021.

– Vi ser ingen anledning att betala skatt på det du producerar och använder själv. Det är lite som att du odlar morötter i din egen trädgård och sedan betalar skatt på varje morot du äter.

Hon menar att det numera finns många privilegier som gör solceller intressant för småhusägare, där ytterligare ett exempel är det gröna avdraget.  

– Det kom vid årsskiftet och är som ett rotavdrag för installation av grön teknik, som har varit en succé. Vi ser att det har ökat solcellsinstallationer med cirka 50 procent enligt preliminära beräkningar.

Det gröna skatteavdraget uppgår till 50 000 kronor per år vid installation av småanläggningar. Företag är dock exkluderade även från det här avdraget och från Svensk Solenergis perspektiv utgör det en onödig bromskloss för utvecklingen av landets solenergimarknad.

– Det är tråkigt att så fort man säljer mer än man köper klassas man inte längre som mikroproducent med fördelarna det innebär. Det vill vi ändra på, säger Werner.

Kartan för energilandskapet har ritats om

Werner lyfter det faktum att dagens regler i mångt och mycket är förlegade i förhållande till utvecklingen på det här området.

– Alla lagar och regler vi har idag kommer från en tid när solceller var en marginell företeelse, kartan har ritats om och då måste regelverket också det för att anpassas efter det nuvarande energilandskapet.

Något som på ett förhållandevis enkelt sätt skulle kunna lätta på proppen för svensk utbyggnad av solenergi menar hon, vore om regeringen deklarerade solkraft som ett riksintresse. Det skulle föra med sig tillstånd att bygga betydligt fler solparker på marken än såsom läget är nu, när det ofta blir avslag då det tenderar att krocka med andra riksintressen av olika slag.

– Solenergi ökar i hela världen och de flesta länder satsar hårt på solkraft nu. Med en nationell strategi och plan för att etablera mer solkraft skulle vi kunna hävda oss på den marknaden.

Av 8760 timmar på ett år fungerar solceller under 1000 timmar i Sverige.

– Solceller levererar ju inte energi på natten och batteritekniken för lagring kan förbättras. Batterier och solkraft går hand i hand in i framtiden för att få ut maximal effekt av solkraft.

Hon nämner Tyskland som exempel på ett land långt före Sverige, där tio procent av energiproduktionen kommer från solceller.

– Där ligger vi efter, men det växer fort nu så vi kommer få mer.

Anna Werner och Anna Kinberg Batra på Fastighetsmässan i Stockholm 2021.
Foto: Malin Rothenborg

Hur tänker du om utvecklingen framåt?

– Vi står mitt i utvecklingen där vi transporterar elen mellan olika byggnader, från att vara anpassat efter stora kraftenheter till väldigt många små solkraftverk. Framför allt handlar det om att installera smart teknik i elnätet, så när solen skiner ska man inte behöva använda vattenkraften utan spara den till natten eller ha batterier. Vi ska använda elen när den är billig och när vi får mycket solkraft kommer den vara i princip gratis.

Vidare berättar hon om en förordningsförändring som gäller från 1 januari 2022, som gör det möjligt för fastighetsägare att skicka el mellan olika byggnader – en tjänst som elnätsföretag fram tills nu haft monopol på.

– Det är verkligen historiskt att man luckrar upp det monopolet. Då kan du sätta paneler på den mest lämpade byggnaden och sen dra in elen i exempelvis en fabrik som ligger nästgårds. Det leder till mer optimalt utnyttjande av solenergi och många fastighetsägare kommer ha en affärsmöjlighet här genom att producera och sälja el till grannarna, kanske en Ica-butik exempelvis, säger Anna Werner.

Text: Malin Rothenborg

#anna werner #intervju #solceller #solenergi #svensk solenergi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0