Kraftvärme
2 min lästid

Invigning av kraftvärmeverk i Mjölby

30:e mars 2016, 12:48
Invigning av kraftvärmeverk i Mjölby
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Den 7e april är det dags för MSE att inviga det nya kraftvärmeverket i Mjölby som är deras största satsning någonsin.

Första spadtag i projektet togs i januari 2014 och den 26 september 2015 togs anläggningen i drift. Ångturbinen fick därmed namnet Einar. Anläggningen har under vintern trimmats in och  producerat el till elnätet och värme till våra fjärrvärmekunder.

Bakgrunden till investeringen är först och främst att möta behovet av ny fjärrvärmekapacitet.

Med ett biobränsleeldat kraftvärmeverk vill företaget minimera användningen av fossila bränslen, samtidigt som man vill utöka dagens verksamhet med förnybar elproduktion.

Den årliga produktionen i kraftvärmeverket kommer att uppgå till ca 100 GWh fjärrvärme och ca 45 GWh el. Kraftvärmeverket kommer att få en panneffekt uppgående till 35 MW, 23 MW fjärrvärme kommer att kunna produceras samtidigt som generatorn kommer att generera 10,8 MW el. Kraftvärmeverket kommer att eldas med trädbränslen, d.v.s. ingen inblandning av avfall.

Kraftvärmeanläggningen kommer att vara i drift de ca 7-8 månader per år när värmebehovet är som störst, övrig tid kommer fjärrvärmen liksom tidigare att produceras av Tekniska verken i Linköping.

Kraftvärmeanläggningen kommer under höst, vinter och vår upprätthålla produktionen av baslast i fjärrvärmenätet.

Vid kallare väderlek kommer de två befintliga, biobränsleeldade, hetvattenpannorna på Sörby att komplettera fjärrvärmeproduktionen. Sörbyverkets oljepanna kommer i framtiden endast att fungera som reservpanna vid eventuella driftstörningar efter att kraftvärmeverket tagits i drift.

#fjärrvärme #kraftvärme #kraftvärmeverk #mse
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0