Energi
2 min lästid

Spillvärme från smältverk blir fjärrvärme för Skellefteåborna

17:e januari 2022, 10:47
Spillvärme från smältverk blir fjärrvärme för Skellefteåborna
Boliden Rönnskär. Foto: Stefan Berg
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Boliden och Skellefteå Kraft får 125 miljoner kronor i Klimatklivsstöd för omvandling av spillvärme från Boliden Rönnskärs smältverk till fjärrvärme i Skellefteås fjärrvärmenät.

En gemensam satsning för att koppla samman fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn har diskuterats mellan Boliden och Skellefteå Kraft sedan början av 1990-talet.

I samarbetet tas hittills outnyttjad spillvärme från Boliden Rönnskär tillvara och nu har Naturvårdsverket beviljat parternas ansökan om investeringsstöd som beräknas spara närmare 26 000 ton CO2 per år. Klimatvinsten uppstår främst genom att Skellefteå Kraft kommer att kunna upphöra med att elda torv, enligt Naturvårdsverket. 

–  Inom industrin finns ofta spillvärme som inte är lönsam att ta tillvara, men med ekonomiskt stöd kan en energieffektivisering ändå bli intressant. Samarbeten mellan industri och kommunala bolag ökar möjligheterna till energieffektivisering och minskade klimatutsläpp och vi vill se fler sådana ansökningar till Klimatklivet, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet på Naturvårdsverket.

Investeringarna medför även stabilare energiförutsättningar för Boliden Rönnskärs verksamhet utan ökade koldioxidutsläpp.

–  Det är ett mycket positivt besked! Investeringsstödet ger oss förutsättningar att gå vidare med planerna att ta tillvara mer överskottsvärme från Boliden Rönnskär och bidra till Skellefteås hållbara utveckling, säger Karin Ahnqvist, hållbarhetschef Boliden Rönnskär.

Boliden Minerals del av åtgärden är en byggnation av en större ackumulatortank och en förstärkning av en fjärrvärmekulvert från Rönnskärområdet. Skellefteå Krafts del är att sammankoppla fjärrvärmenätet i Skellefteå med fjärrvärmenätet i Skelleftehamn.

–  Det är mycket glädjande! Detta ger oss även en möjlighet att på ett energieffektivt sätt möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme som samhällsexpansionen i Skellefteå medför, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme, Skellefteå Kraft.

#boliden #fjärrvärme #investeringsstöd #klimatklivet #rönnskär #skellefteå #skellefteå kraft #smältverk #spillvärme
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0