Bostad
2:a november 20162 min lästid

Svanenmärkta bostäder planeras i ny stadsdel

2:a november 20162 min lästid
Svanenmärkta bostäder planeras i ny stadsdel
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Veidekke bygger 205 svanenmärkta bostäder i storlek 1- 5 rok med beräknad inflyttning under 2018-2019.

Förutom bostäder kommer husen också ge plats åt förskola, garage, lokaler och butiker i bottenvåningen. Bostäderna byggs på liten yta och för att lösa intransporterna av allt byggmaterial på ett smart sätt arbetar Veidekke tillsammans med Stockholm Stad genom logistikmöten.

– Det känns positivt att få vara med och utveckla Hagastaden till en ny stadsdel. Detta medför även stora logistiska utmaningar med många byggherrar/entreprenörer på liten yta, men genom vårt involverande arbetssätt med att alla berörda parter fångar vi den kollektiva intelligensen, där fler hjärnor på riktigt tänker bättre än en, säger Tommy Körsén arbetschef på Veidekke.

Projektet kommer att modelleras upp i en 3D-modell för VDC (Virtual Design and Construction). Ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller och underlättar för involvering mellan olika discipliner i projektering och produktion för att skapa korta och effektiva beslutsvägar. VDC är en av våra grundpelare i vårt involverande arbetssätt och Veidekke är idag världsledande i arbetet med VDC.

– Vi har arbetat med försäljningen till våra intressenter under snart ett halvår och ser ett mycket stort intresse för både små och stora lägenheter. Det våra kunder uppskattar är både husen och lägenheterna men också hela områdets stadsmässighet och närheten till Hagaparken, säger Anna-Karin Hallqvist, projektutvecklare, Veidekke.

#bostad #bostadsbyggande #byggnationer #hagastaden #svanenmärkt #svanenmärkta bostäder #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0