Byggindustrin Bostad
2 min lästid

Förslaget klart för nytt kvarter i Kista

8:e juni 2016, 12:54
Förslaget klart för nytt kvarter i Kista
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

”Kista Science City: Solarplexus” är Kod Arkitekters förslag till socialt hållbara bostadskvarter i Kista.
– Vår ambition har varit att införa en ny kvarterstyp för stadsdelen, där bostäder, grönområden och mötesplatser tillför gröna och sociala värden, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Kod Arkitekter fick tidigare i vår uppdraget att ta fram ett förslag på utformning av tre kvarter i Kista, som del i ett parallellt uppdrag arrangerat av Klövern och Stockholm stad. Solen är projektets kärna; byggnaderna har en friare form jämfört med traditionella kvartersblock, anpassad för att skapa bästa möjliga solförhållanden på kvarterens torg, gårdsytor och grönområden. Allt för att stärka området med nya värden i form av sociala, levande mötesplatser.

– Solenergi, grönska och sociala mötesplatser är ledorden i det här projektet. Vi vill ge stadsdelen nya värden i form av smarta bostadskvarter, som knyter an till Kistas starka profil inom teknisk utveckling, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Fakta

Uppdrag
Gestaltningsförslag, parallellt uppdrag

Storlek
ca 78000 m2 BTA

Plats
Kista, Stockholm

Beställare
Klövern och Stockholm stad

Team, Kod Arkitekter
Åsa Kallstenius, Lukas Narvaja, Lina Lindqvist, Pernilla Ivarsson, Loise Tengsved, Karl Svanteson, Elin Rosenberg

#kista #kista science city #kod arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0