Bostad
1 min lästid

Då noteras SBB:s nya bolag på börsen

7:e februari 2023, 15:50
Då noteras SBB:s nya bolag på börsen
Ylva Sarby Westman, VD Neobo Fastigheter. Bildkälla: SBB.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier har fastställts till den 10 februari 2023.

En extra bolagsstämma i SBB beslutade den 21 december 2022 att dela ut samtliga SBB:s aktier i Neobo till SBB:s A- och B-aktieägare enligt styrelsens förslag. Utdelningen genomfördes den 30 december 2022.

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Bolagets affärsidé går ut på att förvalta och förädla bostäder i kommuner med befolkningstillväxt, god sysselsättningsgrad och en stabil hyresmarknad.

Långsiktig värde- och kassaflödestillväxt ska uppnås genom att vara en aktiv fastighetsägare i orter där människor vill bo, arbeta och leva. Neobo ska vidare vara en långsiktig och trygg hyresvärd som arbetar aktivt med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.

Bolagets fastighetsportfölj består av 268 fastigheter som per 30 september 2022 hade ett samlat marknadsvärde om 15,8 miljarder kronor. Per 31 december 2022 värderades fastighetsbeståndet, av externa auktoriserade värderare, till 15,3 miljoner.. Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsvärdet och resterande värde utgörs i huvudsak av samhällsfastigheter.

#neobo #sbb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0