Bostad
3 min lästid

"Byggpriserna måste bli lägre"

5:e juli 2021, 13:29
Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Byggpriserna måste bli lägre om byggandet av hyresrätter till rimlig hyra ska kunna öka. Men produktionspriset fortsätter uppåt. Det kan tyda på att färre kan betala nyproduktionshyror. Det skriver branschorganisationen Sveriges Allmännytta när de släpper sin marknadsrapport om bostadsbyggande.

Även om kötiden till nyproducerade hyresrätter är betydligt kortare än i befintligt bestånd, syns en trend att det tar längre tid att hyra ut nyproducerade lägenheter.

– Det är av yttersta vikt att sänka byggpriserna för att upprätthålla en hög byggtakt och bygga hyresrätter som fler har råd med. Priserna har ökat under många år och under våren har vi sett en dramatisk utveckling av byggmaterialpriser som i värsta fall kan leda till att nyproduktion inte blir av, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

En undersökning av Demoskop visar att såväl politiker som allmänhet menar att bygga till lägre byggpriser är den viktigaste åtgärden för att förbättra såväl ungas som ekonomiskt svaga hushålls möjlighet att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Även enklare byggregler, stimulera flyttkedjor och lägre markpriser bedöms som viktiga åtgärder.

Mellan 2000 och 2019 har produktionspriserna för såväl bostadsrätter som hyresrätter ökat. För en genomsnittlig bostadsrätt med 160 procent och för en hyresrätt med 123 procent. Bostadsrättspriset – vad det kostar att köpa en bostadsrätt – har ökat med 300 procent under samma period och därmed täcks de stigande produktionspriserna. Samma utveckling syns inte för hyresrätten. De stigande produktionspriserna har i stället bidragit till att byggandet av hyresrätter står för en allt mindre del av det totala byggandet.

Det går fortfarande relativt snabbt att få tillgång till en nyproducerad hyreslägenhet jämfört med det befintliga beståndet där kötiderna oftast är långa. 2020 uppgav en dryg tredjedel av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag att de hyrt ut nyproduktion där den enskilt längsta kötiden var mindre än ett år. 21 procent uppgav att den enskilt längsta kötiden var noll till sex månader. Samtidigt tar uthyrningen av nyproduktion längre tid.

– 2020 uppgav 43 procent att de upplever att det tar längre tid att hyra ut jämfört med för två år sedan, 2017 var det 13 procent. Andelen som bedömer att det går snabbare att hyra ut har minskat från 44 till 25 procent. En signal om att den grupp som har råd med en ny hyresrätt minskar, säger Sofia Heintz, expert på fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta.

Marknadsrapporten visar också att anbudspriserna vid allmännyttans upphandlingar stiger efter 2019. Samtidigt har antalet anbud per upphandling ökat.

– Fler anbud borde pressa byggpriserna, men i stället har de ökat. Det ger en tydlig bild av att konkurrensen på byggmarknaden behöver förbättras, säger Sofia Heintz.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0