Byggindustrin
3 min lästid

Höjt tak för rotavdrag – så säger branschen

11:e september 2023, 11:30
Höjt tak för rotavdrag – så säger branschen
Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen. Bildkälla: Byggföretagen.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus.

– Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge där många företag pressas hårt av inflationen. Detta drabbar inte minst byggsektorn som möter ökade priser och minskad efterfrågan. Därför går vi nu fram med ett förslag om en tillfällig höjning av taket för rotavdraget för att stötta byggsektorn genom att öka efterfrågan på ROT-arbeten, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Människors behov och efterfrågan ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. För att skapa fler bostäder på kort sikt föreslår regeringen att vi utnyttjar det befintliga fastighetsbeståndet bättre genom en stimulans till kommuner som antar detaljplaner som möjliggör omvandling av lokaler till bostäder. Regeringen föreslår också en planeringsstimulans till kommuner för att få fram mer mark till småhusbyggande. Syftet med satsningen är att på detta sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

För att främja sysselsättningen i byggsektorn i ett svårt ekonomiskt läge kommer regeringen att föreslå en tillfällig höjning av taket för rotavdraget under 2024. Förslaget syftar till att öka efterfrågan på ROT-arbeten (dvs. reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad) under en period då efterfrågan på övriga bygg- och anläggningsarbeten bedöms minska.

“Begränsad effekt”

Regeringen kommer att föreslå att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas från 50 000 kronor till 75 000 kronor per person under 2024 och att det tillfälligt införs separata tak för rot- respektive rutavdraget. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Det tillfälligt höjda taket föreslås gälla för hela 2024. Det kommer dock endast gå att nyttja 50 000 kronor i rotavdrag under första halvåret 2024.

– Det är bra att RUT- och ROT-avdraget separeras från varandra och att beloppsgränsen höjs till 75 000 per år. Men man måste ha missat att ändra från 30 till 50 procent av arbetskostnaden. Utan den förändringen får reformen en begränsad effekt, säger Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd i en kommentar.

– Det är viktigt att även åtgärder som utförs under början av året omfattas av beloppsjusteringen, annars kommer många att avvakta. Då förvärras situationen under ett antal månader och fler riskerar att förlora jobbet vilket ju är det man vill motverka, säger Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggnads är tuffare i sin kritik av åtgärderna. De kallar nyheten en besvikelse och kräver att fler satsningar görs för att motverka bostadskrisen.

– Byggbranschen är på väg in i en riktigt vargavinter, då vill regeringen ge oss kortbyxor och flipflops. Det behövs rejäla satsningar som faktiskt gör skillnad här och nu. En stimulans på 20 miljoner fördelat på Sveriges 290 kommuner är ju ingenting. 70 000 kronor per kommun för att omvandla lokaler till bostäder. Vad är det tänkt att åstadkomma?, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, säger han och fortsätter:

– Ett ökat ROT-avdrag kommer inte hjälpa branschen att övervintra, våra medlemmar ska fortsätta bygga Sverige. Då behövs stimulanser för att få upp antalet byggstarter, men av det såg vi tyvärr ingenting idag. Det är under all kritik!

Förslaget innebär att skatteintäkterna minskar med 960 miljoner kronor 2024.

#byggföretagen #regeringen #rotavdrag #rut
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0