Byggindustrin
2 min lästid

Nytt initiativ kartlägger ledtider

23:e augusti 2023, 10:27
Nytt initiativ kartlägger ledtider
Anna Broman. Bild: Byggföretagen
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Långa ledtider höjer kostnaderna för bostadsbyggande. Genom att mäta och kontinuerligt följa upp hur effektivt detaljplane- och bygglovsprocesserna bedrivs kan kommunerna identifiera förbättringsåtgärder och möjliggöra för fler bostäder. Undersökningen visar att det går att klara processen från idé till första spadtag på drygt två år, säger Bygg i Tids ordförande Nancy Mattsson.

Genomsnittligt resultat för kommunerna i undersökningen är 60 av möjliga 100. Trosa kommun vinner kategorin för små kommuner med 86. Kalmar hamnar högst i kategorin medelstora kommuner med 77 och Gävle toppar kategorin stora kommuner med 75 av 100.

– En viktig framgångsfaktor för de kommuner som kommer bäst ut är att de har etablerade strategier för att förbättra sitt arbete. Det spelar roll hur arbetet organiseras och vilken vikt kommunledningen lägger vid effektiva processer. Det är också viktigt att staten bidrar till att underlätta genom en lagstiftning som minskar omfattningen på tidskrävande utredningar och överklaganden, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert Byggföretagen.

Nationellt Ledtidsindex är en sammanvägning av variabler som relaterar till ledtider, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Tyngdpunkten ligger på att mäta tidsåtgången i detaljplane- och bygglovsprocesser då långa ledtider bromsar upp bostadsbyggandet och påverkar hela samhällsutvecklingen.

– Flera av de faktorer som lett till den kraftiga nedgången i bostadsbyggandet är svåra att påverka för företag som investerar i nya bostäder och kunder som ska efterfråga dem. Nationellt Ledtidsindex visar att det finns utrymme att korta ledtiderna och därmed göra det lättare att få ihop sin kalkyl. Det är en möjlighet som behöver tas tillvara, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige.

Om fler kommuner mäter och inspireras av dem som lyckats bäst i årets undersökning finns goda förutsättningar att korta ledtider och snabba upp tiden från idé till att nya bostäder kan börja byggas.Att inspirera till förbättring är ett viktigt motiv för den återkommande översikt som Nationellt Ledtidsindex visar.

#bygg i tid #byggföretagen #fastighetsägarna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0