Bostad
2 min lästid

Familjebostäder återbrukar 120 ton rivningstegel

1:a november 2021, 09:49
Familjebostäder återbrukar 120 ton rivningstegel
Rivningstegel från Älvsjöstaden lämnas till återbruk.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Familjebostäder är en aktör som har valt att satsa på hållbarare byggen och ge förbrukat material nytt liv. Nu har bostadsbolaget återbrukat 120 ton tegel från stadsutvecklingsprojektet Älvsjöstaden och minskat koldioxidutsläppen med åtta ton co2e. Teglet som återbrukats kommer nu att säljas vidare och användas i nya byggprojekt.

I början av nästa år drar bygget av 126 nya hyresrätter i kvarteret Kabelverket 19 i Älvsjöstaden igång. För att minska byggavfallet i projektet har Familjebostäder återbrukat 120 ton rivningstegel från en äldre byggnad på området.

– Att återbruka rivningstegel är ett sätt att minska vårt byggavfall. Det är första gången vi testar det i ett byggprojekt och resultatet är över förväntan. Vi minskade klimatutsläppen med 8 ton Co2e, berättar Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder.

Hög kvalitet i återbrukat tegel

Tegel lämpar sig väl för återbruk. Att tillverka nytt tegel innebär stora klimatutsläpp. Genom att skicka rivningstegel för återbruk istället för att deponera kan vi minska utsläppen när vi bygger. De tegelstenar som godkänns för återbruk håller en hög kvalitet och har samma frostskyddsgarantier som nyproducerade stenar. Teglet som återbrukats från Älvsjöstaden kommer nu att säljas vidare och användas i nya byggprojekt.

– Vi hoppas på att kunna använda återbrukat tegel även i våra egna byggprojekt i framtiden. Vår ambition är att se hur vi kan arbeta effektivt med återbruk. Än så länge saknar vi en återbrukscentral i Stockholm. Det skulle underlätta för oss och minska klimatutsläppen ytterligare, menar Helena Ulfsparre.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0