Byggindustrin
3 min lästid

Svensk BNP väntas stiga och arbetslösheten minskar

5:e juli 2021, 15:01
Svensk BNP väntas stiga och arbetslösheten minskar
Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Stockholms Handelskammare har via Oxford Economics tagit fram ekonomiska prognoser för Sverige och samtliga åtta riksområden. Under 2021 väntas Sveriges BNP stiga med 4,4 procent och bland riksområdena sticker Stockholms län ut med högst tillväxtsiffra, 4,7 procent, samtidigt som arbetslösheten antas minska över kommande år.

– Vi står just nu i en stark återhämtning efter pandemin och det syns i synnerhet i de sektorer som hade det allra jobbigast i fjol. Nyckeln är fortsatta framsteg med vaccinationer, lägre smittspridningstal och att allt fler begränsningar upphävs, såväl inom Sverige som gentemot andra länder, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Av prognoserna framgår att samtliga åtta svenska riksområden förutspås få en ekonomisk tillväxt över 3,5 procent under 2021. Sammantaget för hela riket väntas BNP öka med 4,4 procent under innevarande år, att jämföra med en nedgång på 2,9 procent ifjol.

Mellersta Norrland väntas ha lägst uppgång under 2021 med sina 3,5 procent i BRP-tillväxt, vilket ska ställas mot fjolårets negativa utveckling på 3,2 procent. Stockholms län prognostiseras med högst tillväxt under helåret 2021 (+4,7 procent).

Över tidsperioden 2021–2023 prognostiseras Sverige ha en genomsnittlig tillväxt på 3,1 procent. Bland riksregionerna väntas Stockholms län ha starkast utveckling under tidsperioden fram till 2023 med i snitt 3,7 procent i BRP-tillväxt. Mellersta Norrland och Övre Norrland förutspås få lägst tillväxt med 2,3 procent per år.

– Samhället har successivt öppnat upp sig igen, med gradvis lättade restriktioner. Det har bidragit till en normalisering av människors beteenden och rörelsemönster, vilket så klart också renderar positivare ekonomiska tillväxttal, säger Stefan Westerberg.

Under 2021 väntas många av de näringar som hade det allra jobbigast under pandemin studsa tillbaka. Exempelvis prognostiseras hotell och restauranger öka sin ekonomiska aktivitet med 14 procent, att jämföra med en nedgång på 29 procent under 2020.

– Vi ser en stark återhämtning i alla delar av ekonomin, särskilt bland de näringar som gick dåligt under pandemin. Men för många företag kommer återhämtningen ta tid. Först under 2022 väntas exempelvis hotell- och restaurangbranschen vara tillbaka till nivåerna som fanns innan krisen. Därför tror vi att det vore klokt att se över så att det blir möjligt att betala tillbaka uppskjutna skatter över längre tid än de tolv månader som i dag gäller, säger Stefan Westerberg.

Arbetslöshetsnivån i Sverige skrevs till 8,3 procent för 2020. Prognosen ger vid handen att arbetslösheten skrivs till 8,5 procent 2021, 7,0 procent år 2022 och 6,1 procent år 2023.

Sysselsättningstillväxten mellan 2021–2023 skrivs i prognosen till ett årligt medelvärde om 1,6 procent i Sverige. Motsvarande siffra för Stockholm är 2,1 procent.

Samtidigt vänder kurvorna för vakanta tjänster uppåt och Stockholms län redovisar i dag 9 556 tjänster som står vakanta.

– Arbetskraftsbristen slår särskilt hårt mot Stockholms arbetsmarknad. Stockholms län står för runt 40 procent av den totala arbetskraftsbristen i Sverige, ett mönster som varit aktuellt under de senaste 12 åren. Det understryker vikten av att arbeta proaktivt med att lösa den strukturella brist på arbetskraft som nu hämmar näringslivet generellt och Stockholm specifikt, säger Stefan Westerberg.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0