Byggindustrin
2 min lästid

Balder miljardsatsar på logistikhub

29:e mars 2022, 13:46
Balder miljardsatsar på logistikhub
Fotograf: Next Step Group
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
Like 0

Om allt går enligt plan kan det 80 fotbollsplaner stora bygget ske i slutet av 2023, enligt ett pressmeddelande.

Vid Bårhultsmotet i Härryda, norr om Landvettersjön och riksväg 40, planeras logistiknavet Link40. På en yta av cirka 80 fotbollsplaner ska stadsutvecklaren Next Step Group och Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvadratmeter.

Målet är att samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektorn för att tillsammans underlätta för branschen och samhället att ställa om till en mer hållbar gods- och logistiksektor såväl regionalt och nationellt som globalt.

– Göteborg har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen. Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn, säger Jacob Torell, vd Next Step Group.

Balders vd Erik Selin, kommenterar:

– Som engagerad fastighetsägare vill Balder bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom ansvarsfullt ägande och förvaltande, klimatsmarta val vid byggnationen och inte minst genom att skapa rätt förutsättningar för andra att göra goda affärer. Vi är glada att vara en del av Link40 och ser fram emot att utveckla platsen tillsammans med likasinnade, säger Erik Selin.

Som ett led i satsningen har grundarna för Link40 tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg. Parterna vill tillsammans arbeta för att platsen ska kunna utvecklas till en regional gods- och logistikhubb med ambitionen att också fungera som en pilot och testbädd för utveckling av utsläppsfri godstrafik.

– Balder och Next Step Groups gemensamma satsning är strategiskt rätt och helt i linje med ambitionerna inom Gothenburg Green City Zone. Vi behöver skapa regionala och lokala omlastningsnav för att transporter till och från storstaden ska kunna effektiviseras och ske med utsläppsfria fordon. Köerna och trafiken inne i staden behöver minska, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Härryda kommun har gett etableringen ett positivt planbesked och senare i år går detaljplanen ut på samråd. Om allt går enligt plan kan byggstart ske i slutet av 2023.

#balder #härryda kommun #link40 #logistikhub #mölnycke #next step group
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0