E-handel
12:e januari 20223 min lästid

Rapport: Alarmerande brister i arbetsmiljön inom e-handeln

12:e januari 20223 min lästid
Rapport: Alarmerande brister i arbetsmiljön inom e-handeln
Den fysiska handeln har sjunkit markant under pandemin.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Arbetsmiljöverket har genomfört riktade inspektioner mot hela e-handelskedjan. Hittills har myndigheten gjort över 1200 besök, både fysiska och på distans som resulterat i att 8 av 10 företag har fått krav på åtgärder på grund av brister i arbetsmiljörutiner.

Inspektionsinsatsen startades 2019 och har fokuserat på fyra olika områden inom e-handelskedjan. Arbetsmiljöverket har enligt ett pressmeddelande besökt paketterminaler, utlämningsställen och transportföretag som distribuerar paketen samt e-handlare.

– Resultatet är mycket oroande och det krävs fortfarande ordentliga insatser av arbetsgivarna för att få bukt med problematiken. Vi ser stressade förare som kånkar på tunga paket utan hjälpmedel med stor risk för till exempel belastningsskador. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Explosionsartad förändring

E-handelskedjan är en stark tillväxtbransch som enligt Svensk handel har ökat med nästan 40 procent under 2020, med en omsättning på 35 miljarder kronor. I samband med pandemin har en nästintill explosionsartad förändring skett bland konsumenterna och deras köpbeteende som sker alltmer digitalt.

– Den här snabba och massiva förändringen innebär stora utmaningar i att hantera och anpassa arbetet ute på företagen. Men det är viktigt att inte arbetsmiljön glöms bort. E-handelns ökade paketvolymer påverkar medarbetarna i alla delar av kedjan och visar sig för vanliga konsumenter i form av förseningar av leveranser och överfulla utlämningsställen, säger Eric Storbjörk, projektledare på Arbetsmiljöverket.

De vanligaste bristerna som Arbetsmiljöverket har sett är kopplade till:
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas fungerande och grundläggande rutiner för att systematiskt förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivarna saknar ofta relevanta kunskaper om hur man bedriver en säker arbetsmiljö.
  • Belastningsergonomi. Arbetsgivaren och medarbetarna saknar kunskaper om belastningsproblematik, vad som är hälsosam belastning och hur man kan minska riskerna. Arbetsmiljöverket har sett trånga utrymmen och avsaknad av hjälpmedel för lyft eller rullande hantering.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den tidspress som finns inom pakethanteringskedjan tvingar de anställda att hantera en stor paketmängd på kort tid. Det gäller på paketterminaler, för förarna, för varuplockarna hos e-handlarna och för anställda på utlämningsställena. Många gånger har arbetsgivarna inte undersökt eller bedömt riskerna som finns med detta. Ofta saknas en handlingsplan för att åtgärda kända risker.
  • Truckanvändning. Här är riskerna stora för olyckor, arbetssjukdomar och allvarliga skador om jobbet inte utförs säkert och med tydliga arbetsmiljörutiner. Arbetsmiljöverket har ställt många olika krav kring truckanvändningen, exempelvis tillstånd, körkunskaper, kontroll av truckens utrustning samt separation av gående och trafik i lagermiljö.

Arbetsmiljöverket ser positiva effekter av tillsynen, då de flesta arbetsgivare rättar till bristerna och uppfyller kraven som myndigheten ställt.

– Vi upplever att våra inspektioner är meningsfulla för arbetsgivarna och att kunskaperna kring arbetsmiljöarbete och risker har ökat hos de vi har inspekterat, säger Erna Zelmin, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

#arbetsmiljö #arbetsmiljöverket #e-handel #svensk handel
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0