Transport & Logistik
2 min lästid

PostNords lastbilar på elväg

29:e april 2015, 14:12
PostNords lastbilar på elväg
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

PostNord har anslutit sig till det konsortium som utvecklar en elvägslösning vid Arlanda. Ambitionen är att PostNords lastbilar ska trafikera en framtida elväg mellan Stockholm Arlanda Airport och Rosersbergs logistikområde. Konsortiet hoppas kunna börja bygga elvägen under 2016.

– Vår målsättning är att stärka utvecklingen av Airport City Stockholm kring Stockholm Arlanda Airport. I detta är hållbara trafiklösningar som i ökad utsträckning binder ihop området mycket angelägna, säger Fredrik Jaresved, VD Airport City Stockholm.

Projektet är del av Trafikverkets unika förkommersiella innovationsupphandling av elvägar och har just lämnat redovisning för den första fasen av upphandlingen. Idag finns en testbana vid Arlanda, och till hösten är planen att gå vidare med att elektrifiera en två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg. Sträckan kommer att trafikeras av bland annat PostNords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Elvägar är ett effektivt och innovativt sätt för att nå både de transportpolitiska målen och målet att bli oberoende av fossilt bränsle till 2030. Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med ca 10 TWh.

Fotnot: Projektet stödjs av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi, Airport City Stockholm (samägt av Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding) KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord.

#aiport city #elväg #lastbil #postnord
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0