Gas
20:e november 20182 min lästid

Finsk post fraktas nu med naturgas

20:e november 20182 min lästid
Finsk post fraktas nu med naturgas
Foto: Posti
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

Posti, Finlands statligt ägda postbolag, har börjat använda två transporter som går på flytande naturgas (LNG). Fordonen kommer att användas vid fjärrtransporter inom Posti. Posti har som mål att minska koldioxidutsläppen med 30 procent fram till år 2020.

Fordonen, som drivs av LNG, kommer att användas vid fjärrtransporter, exempelvis mellan Vanda–Uleåborg, Vanda–Villmanstrand och Vanda–Åbo. Fordonen kör cirka 900 kilometer per dygn, vilket är och verkligen kommer visa på de positiva fördelar man uppnår jämfört med diesel, skriver Gasum. LNG är mer energirikt än diesel och minskar bränslekostnaderna. Posti använder fordon för tung trafik som går på olika typer av alternativa bränslen.

“Vi vill bidra till att bromsa den globala uppvärmningen”

Genom effektiv ruttplanering, kombinerade transporter, ett högt kapacitetsutnyttjande och ekonomiskt körsätt ökas miljöeffektiviteten i transporterna. Alternativa bränslen för tunga fordon, som exempelvis LNG (flytande naturgas) och ED95, betraktas av Posti som ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser och därmed bromsa den globala uppvärmningen.

– Vi har som mål att minska utsläppen med 30 procent fram till 2020. För att nå målet behöver vi genomföra olika åtgärder och använda alternativa bränslen, som exempelvis LNG. Vi vill bidra till att bromsa den globala uppvärmningen och samtidigt vara en ansvarsfull förebild. På tio år har vi minskat koldioxidutsläppen i absoluta tal med över 34 000 ton, säger Postis Hållbarhetsdirektör Noomi Jägerhorn i ett pressmeddelande.

Flexibel teknik

– Vi har samarbetat med Posti under en lång tid. Posti har 40 distributionsfordon som går på biogas. LNG är ett sätt att minska påverkan på klimatet, särskilt inom tung trafik. Fordon som drivs på LNG kan också gå över till att använda inhemskt producerad flytande biogas (LBG), utan att det krävs några ytterligare investeringar, säger försäljningschef Juha-Matti Koskinen på Gasum.

LNG (Liquified Natural Gas) är flytande naturgas som har kylts ner till -162 grader. Det finns tankstationer med flytande naturgas i Helsingfors, Jyväskylä och Åbo. LNG-lastbilar går på flytande naturgas eller biogas. LNG-lastbilar är jämförbara med dieseldrivna modeller vad beträffar prestanda, köregenskaper och bränsleförbrukning.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0