Transport & Logistik
3 min lästid

Reportage: flexibel och temporär citylogistik

15:e november 2018, 13:01
Reportage: flexibel och temporär citylogistik
Maria Oscott, projektledare. Foto: Lindholmen Science Park
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Ett av konferensspåren på Logistik och Transport 2018 lyder: ”Temporary city logistics – constant challenges call for flexible solutions”. Maria Oscott, som är projektledare på Lindholmen Science Park, har rollen som moderator för samtalet, där syftet är att ta sig an ett bredare grepp om citylogistiken och diskutera lösningar utanför boxen.

Detta reportage släpptes för första gången i Transport & Logistik #2

Förutom att vara moderator på årets Logistik och Transportmässa är Maria Oscott även med i en av programkommittéerna (Urbana godstransporter) på The Transportation Research Board (TRB), världens största logistik och transportmässa. När Branschaktuellt frågar om skillnaderna mellan de två, svarar Maria Oscott diplomatiskt att de givetvis skiljer sig för det första rent strukturellt, men hon lyfter vikten av de båda som plattformar för branschfrågor i framkant.

Ett bredare grepp om citylogistiken

TRB har redan gått av stapeln i början av året så nu gör sig Maria redo för mässan i Sverige, med citylogistik som ämne.

– När vi pratar om citylogistik, relaterar vi det ofta till ämnen som distribution till butiker, avlastningsteminaler och liknande. Småskaliga lösningar. Projekt som Stadsleveransen Göteborg och Älskade Stad är jätteintressanta satsningar i sig, men i år har vi valt att lyfta strukturen runt de dagliga gods- och persontransporterna, berättar Maria.

– Ta Göteborg som exempel, eller London eller Stockholm. Stora städer idag präglas av en massiv och konstant urbanisering. Det byggs också jättemycket –  infrastruktur, bostäder och kontor. Dessa projekt ska självklart förses med varor, byggarbetare och material, samtidigt som skräp och avfall ska ta sig ut.

Det är här som det blir komplicerat, nämner Maria – och som vi ofta glömmer bort andra delar av samhället när vi planerar. När ett bygge pågår ska allt runt omkring fortfarande fungera. Även om gator stängs av och stora transporter måste bana väg mitt i staden.

– Här blir det viktigt att ställa sig frågan: Hur hanterar vi de vanliga person- och godstransporterna när tillfälliga lösningar tillämpas? För det är just de här tillfälliga lösningarna som vi behöver satsa på. Just nu känns det som om det är mer än vanligt, på alla nivåer i alla städer – därför blir den här frågan allt mer aktuell.

Forskare, stadsplanerare och företagare

Ämnet är brett och målet är inte att hitta en universal lösning, utan samtalet kommer att adressera frågan ur lite olika perspektiv för att få beslutsfattare att lyfta blicken. Bland annat kommer forskare få ge sin syn på hur man kan på bästa sätt se till andras behov – kanske viss trafik ska undvikas mellan klockan 08.00-09.00 i ett område, för då ska alla barn till skolan. Eller kanske restaurangägaren på hörnet inte vill ha tung trafik på eftermiddagen, för uteserveringens skull.

Högt och lågt

Bland andra kommer Peter Binham från London kommer att dela med sig av scenario London under OS och hur staden löste det. Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig för stadsutveckling på Västsvenska Handelskammaren kommer att ta upp stadsutvecklingsfrågor kopplat till Göteborg och framtiden där.

– Det är som sagt en diskussion lite utanför den vanliga boxen av citylogistik. Högt och lågt. Vi vill lyfta blicken från dagliga varuleveranser till livet runt omkring. Det betyder att vi behöver tänka på logistik på ett nytt sätt. Det går inte längre att bara titta på specifika lösningar. Vi måste sätta in varje enskilt projekt, eller stad i ett helhetsperspektiv, samtidigt som vi kan se till individens behov.

 

* Lindholmen Science Park arbetar fungerar som en samverkansplattform för industri, akademiker, forskare och samhället. Maria Oscott arbetar med två projekt under Lindholmens paraply, Closer och Triple F, vilka fokuserar på frågor som transporteffektivitet och fossilfrihet.

#lindholmen sc #logistik #logistik och transport #mässa
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0