Transport & Logistik
2 min lästid

Svenska flottan rekordlåg

22:a maj 2018, 10:08
Svenska flottan rekordlåg
År 2017 var det rekordfå svenska handelsfartyg. Bildkälla: Trafikanalys
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Den svenskregistrerade flottan av större lastfartyg och passagerarfartyg (på minst 100 brutto) minskade under 2017 från 310 till 304 fartyg, eller med 2 procent. Det framgår av ny officiell statistik om fartyg som myndigheten Trafikanalys har publicerat.

Bottennotering av svenskregistrerade fartyg

Det har aldrig tidigare funnits så få svenskregistrerade fartyg som idag. Sedan jämförbar statistik började samlas in för 50 år sedan har antalet fartyg minskat med två tredjedelar. Av de 304 svenskregistrerade fartygen 2017 var 114 lastfartyg och 190 passagerarfartyg.

Användningen ökade från föregående år

Totalt uppgick användningen av fartyg i svensk regi 2017 till 5 105 miljoner bruttodräktighetsdagar, vilket är en liten ökning från föregående år. Användningen av inhyrda utländska fartyg ökade med 2 procent till 4 098 miljoner bruttodräktighetsdagar. Det av svenska rederier disponerade tonnaget ökade från 3 554 miljoner till 4 091 miljoner bruttodräktighetsdagar under 2017. Majoriteten ungefär 80 procent av det disponerade tonnaget är inhyrda utländska fartyg.

Minskade också under 2017

Den svenskregistrerade handelsflottans lastkapacitet mätt i dödvikt minskade också under 2017. Med dödvikt menas vikten på den last som fartygen kan bära. Den totala dödvikten (dv) minskade 2017 med 18 procent och uppgick till 1 330 miljoner ton dv. Torrlastfartygen stod med sina 827 000 ton dv för 62 procent av den totala lastkapaciteten mätt i dödviktston.

Den officiella statistiken över Fartyg 2017 – Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2017 bygger på uppgifter från det svenska fartygsregistret. Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används. Här kan du läsa mer om den officiella statistiken.
#myndighet #svenskregistrerade flottan #trafikanalys
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0