svenskregistrerade flottan

22:a maj 2018
Transport & Logistik

Svenska flottan rekordlåg

Antalet fartyg har minskat med två tredjedelar.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm