utredning

2:a juni 2022
Byggindustrin

Regeringen: Statligt fastighetsbolag ska utredas

Regeringen beslutade under torsdagen att tillsätta en utredning som ska titta på om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett effektivt sätt för att förebygga, minska och motverka...
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
16:e februari 2022
Flyg

Regeringen startar utredning för utbyggnad av Arlanda

I syfte att säkra tillräcklig flygkapacitet och på sikt kunna avveckla Bromma flygplats, har regeringen tillsatt en utredare som ska ta fram en plan för utvecklingen av Arlanda flygplats.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg