stadsbyggnadsbranschen

6:e mars 2015
Senaste nytt bygg

Benchmarking gör kommunerna bättre

“– Sedan förra webbenkäten vi gjorde 2012 har branschens totala betyg stigit”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm