smart industri

15:e mars 2017
Industri

Nya bidrag till Digitaliseringslyftet

24 miljoner kronor till att öka industrins användning av digital teknik.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm