sjukhus göteborg

15:e mars 2017
Projekt

Framtidens sjukhus byggs i Göteborg

De två specialistsjukhusen planeras stå klara 2022.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm