sätra

23:e februari 2015
Bostad

96 nya lägenheter i Sätra centrum

De nya lägenheterna kommer att bestå av 1 ro k – 3 ro k.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
30:e oktober 2014
Bostad

Gavlegårdarna planerar avyttra 737 lägenheter

Anledningen till försäljningen är framförallt att frigöra kapital för nyproduktion. 
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm