raffinaderi

8:e juni 2017
Olja & Raffinaderier

Preem bygger ny vätgasanläggning

‘- ökar produktionen av förnybart
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
26:e september 2016
Olja & Raffinaderier

Preem introducerar gasol med förnybart innehåll

Minskar bland annat växthusgasutsläppen med 19 procent.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
21:a oktober 2015
Olja & Raffinaderier

Komplext projekt bakom Preems satsning

Komplext projekt bakom Preems satsning Stor ombyggnad av raffinaderiet i Göteborg.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm