Projektering

28:e mars 2022
Järnväg

AFRY tilldelas uppdrag för del av Norrbotniabanan

Omfattar projektering och upprättande av förfrågningsunderlag för järnvägssträckan mellan Ytterbyn och Bureå.
Redaktionen Redaktionen
25:e mars 2022
Byggindustrin

AFRY projekterar vägförbindelse till ö i Finland

Det finska Trafikverket har valt ut fyra partners för att bygga en 8,4 kilometer lång vägbro över vattnet till Hailuoto.
Redaktionen Redaktionen
26:e januari 2022
Järnväg

AFRY projekterar tjeckisk höghastighetsjärnväg

Moravian Gate I är ett av de första tjeckiska pilotprogrammen för höghastighetsjärnväg, som projekteras av det internationella konsortiet lett av AFRY.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg