profi

23:e mars 2015
Fastighet

Wallenstam köper fastighet i Sundbyberg

Fastighetsvärdet uppgår till 493,5 Mkr 
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm