Plant

15:e september 2023
Byggindustrin

Plant skriver ramavtal med stort fastighetsbolag

Ska minska byggprojektens klimatpåverkan.
Christopher Blanck Christopher Blanck
21:a december 2021
Byggindustrin

Wallenstam och Plant i nytt samarbete för klimatoptimering

Bolagen har tecknat ramavtal för beräkning av klimatpåverkan i flera skeden av Wallenstams byggprojekt.  Hittills omfattas cirka femton nyproduktioner i exempelvis stadsutvecklingsprojekten Älta...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg