nollhus

8:e april 2015
Passivhus

NCC bygger passivhusskola

Blir även ett pilotprojekt för standarden ”nästan nollenerginivå” (nNEB)
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
17:e mars 2015
Passivhus

Nya klimatfiler devalverar BBR-kraven med 10% för värme

Men den fråga som nu ställs, är hur Boverket avser agera.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm