Navet Analytics

22:a november 2022
Byggindustrin

Försäljningen av byggmaterial minskar

Så lyder experternas bedömning.
Johann Bernövall Johann Bernövall
29:e mars 2022
Byggindustrin

Konsultpanel spår fortsatt tillväxt i byggsektorn

Färska resultat från Navets konsultpanel indikerar att aktiviteten i byggsektorn kan komma att öka med 4-6 procent det kommande året.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
8:e februari 2022
Byggindustrin

Analys: Risk för inbromsning på byggmaterialförsäljning

Navet Analytics månadsindikatorer visade en försäljningsökning på 8 procent av byggmaterial i fasta priser under helåret 2021. Men enligt analysansvarig Jens Linderoth finns signaler på att...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
17:e januari 2022
Rapporter

Rapport: Bra fart på byggandet i hela Norden

NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer visar starka siffror avseende påbörjade husbyggnadsinvesteringar under tredje kvartalet i år. Årstakten i...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
7:e december 2021
Byggindustrin

Bra tryck på husbyggandet inom industrin

I Navet Analytics kommande konjunkturranalys, som presenteras i slutet av december, presenteras ett i allmänhet positivt läge på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
29:e november 2021
Byggindustrin

Bostadsbyggandet fortsätter öka

Detta enligt en kommande konjunkturrapport från Navet Analytics.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg