naturgas

25:e september 2018
Papper & Massa

Finskt pappersföretag ingår naturgasavtal

Minskar koldioxidutsläppen inom produktionen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
6:e september 2016
Hamnar

Fartyg tankas med naturgas i Sverige

Det är första gången i Sverige ett tankfartyg bunkras med det rena fartygsbränslet.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
19:e april 2016
Senaste nytt Energi

Norconsult vinner ramavtal

Norconsult vinner ramavtal Ramavtal om att leverera konsulttjänster inom flytande naturgas.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
27:e januari 2016
Infrastruktur

E.ON i projekt om grön väg mellan Stockholm och Hamburg

E.ON i projekt om grön väg mellan Stockholm och Hamburg Stor satsning på en fossiloberoende infrastruktur. 
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
9:e september 2014
Senaste nytt Energi

Alfa Laval tar in ny naturgasorder

Leveransen omfattar leverans av luftkylarsystem till naturgasanläggning i USA.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm